Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

BÁN TỔ YẾN


Bán tổ yến thô và tổ đã qua làm sạch do nhà nuôi.


Liên hệ: - Nguyễn Thành Trung
- ĐT: 0909.529250
- Web: matongtrungnguyen.blogspot.com
Địa chỉ: Bảo Lộc, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh....